Lastehoid Tartus, Kullakalli.ee

Kodukord

Üldinfo

 1. Rühm on avatud E-R 08.00 – 17:30. Riigipühadel on päevahoid suletud.
 2. Varuge endale aega, et anda laps hommikul isiklikult üle  hoidjale ja võtta ka õhtul vastu.
 3. Palun rääkige hoidjale kodustest juhtumistest, mis võivad sel päeval mõjutada lapse käitumist (halvasti magatud öö, probleemid tervisega jms). See aitab meil paremini last mõista.
 4. Eelistatud aeg lapse hoidu toomiseks on enne õppetegevuste algust (kell 9.30). Kui laps ei jõua selleks ajaks, siis palume teavitada sellest eelnevalt rühmatelefonil.
 5. Lapsevanemal on õigus tuua last hoidu ja viia ära endale sobival ajal, kuid arvestusega, et see ei sega rühma tegevusplaani.
 6. Lapse puudumisest või haigestumisest palume teavitada meie hoidjaid rühmatelefonile eelmisel päeval kella 15-ks (läheb maha ka hommikusöök) või sama päeva hommikul hiljemalt kell 8.30 (hommikusöök jääb kirja, teised toidukorrad tühistatakse). Etteteatamata puudumine arvestatakse toidupäevaks.
 7. Peale haigust jälle tagasi hoidu tulemisest palume teavitada eelmisel tööpäeval.
 8. Kui lapsele tuleb järele keegi teine peale vanemate, palume sellest hoidjaid eelnevalt teavitada.
 9. Palume lapsevanemal koheselt teavitada oma kontaktandmete muutumisest (tel, e-mail, aadress). Sissekirjutuse muutusest tuleb teavitada 30 päeva ette.
 10. Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma igapäevastes töödes ja tegemistes ning kaasa rääkima lastehoiuelu olulistes küsimustes. Peame lapsevanemate ja hoidjate vahelist koostööd väga oluliseks, kuna see on tähtis laste kohanemisel ja turvatunde tekkimisel.
 11. Tutvuge laste töödega, jälgige lapse edusamme, tunnustage teda, küsige, kuidas möödus päev ning mida põnevat tehti. Teie kiitus on väga oodatud ja tähtis lapse jaoks!

Vastutus lapse eest

 1. Lastehoid võtab vastutuse lapse eest alates lapse üleandmise hetkest rühma õpetajale ehk hetkest, mil lapsevanem annab hoidjale märku, et lahkub hoiust. Kui vanem on hoius, vastutab tema lapse eest.
 2. Lapsele lastehoidu järgi tulnud lapsevanem või tema poolt volitatud isik võtab vastutuse lapse eest üle lastehoidu saabumise hetkel.
 3. Lastehoiu mänguala territoorium on piirdeaiaga ümbritsetud. Lasteaia territooriumile siseneja või sealt lahkuja on kohustatud sulgema ja kinnitama aiavärava(d) korralikult ning veenduma, et lapsed ei saa seda avada.

Riided ja mänguasjad

 1. Tooge laps lastehoidu puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega, tõmbelukud riietel ja jalatsitel on terved ja käivad kergelt.
 2. Lapsele anda hoidu kaasa õueriided, vahetuspesu, magamisriided, pabertaskurätik, vajadusel mähkmed,  kamm. Õues mängimiseks võimaldada riietus, mille määrdumise korral ei pea laps muretsema.
 3. Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega (kummisaapad, vettpidavad riided) ning kontrollib regulaarselt nende korrashoidu. Soovitame võtta tõsiselt hoidja tähelepanekuid riiete valikul – meie eesmärgiks on viibida õues igapäev ja võimalikult palju!
 4. Lapsevanem selgitab ka lapsele, millised on tema õueriided.
 5. Õueriided peavad võimaldama lapsel vabalt ringi liikuda, hullata ja meelepärases tegevuses osaleda.
 6. Laps võib hoidu kaasa võtta oma kaisukaru või kaisuteki/-padja.
 7. Hoid ei vastuta asja kadumise või purunemise eest.

Lapse tervis

 1. Lapsevanem teavitab rühma töötajaid, kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.
 2. Lastehoidu tuleb terve laps.  Köhiv ja nohune laps,  palaviku ja halva enesetundega laps ei jaksa lastehoius olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.  Seetõttu ei võeta haigustunnustega last hoidu vastu!
 3. Hoidja ei anna vanema poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. (Ravimi andmine on lubatud erandjuhul krooniliste haiguste korral arsti ettekirjutuste järgi).
 4. Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.
 5. Kui laps haigestub lastehoius, võtame Teiega kohe ühendust.
 6. Nakkushaigustest (leetrid, sarlakid, tuulerõuged, punetised jms) palume teavitada lastehoidu, et saaksime ka teisi vanemaid teavitada.
 7. Maiustusi palume hommikul lapsele mitte kaasa anda. Küll aga on oodatud juur- või puuviljaampsud selliselt, et saab ka sõpradega jagada.
 8. Kui laps ei sobitu rühma ja/või on agressiivne/teistele lastele ohtlik, on lastehoiul õigus keelduda lapse hoidu vastuvõtmisest.
Käitumisjuhised ja kokkulepped seoses covid-19 levikuga

Järgime riigi tasandi ja Tartu linna korraldusi ning Kullakalli lastehoiu kokkuleppeid, palume kõigil lapsevanematel nendega arvestada.

Lasteaedades ja -hoidudes:

 • lasteaedadesse võib tuua ainult terveid lapsi, sealhulgas peab olema terve ka lapsevanem;
 • kui peres on inimene, kes põeb covid-19, palume hoida kodus ka hoius käiv laps, et vältida nakatumise levikut.