Lastehoid Tartus, Kullakalli.ee

Kodukord

Üldinfo

 1. Rühm on avatud E-R 08.00-17:30. Riigipühadel on päevahoid suletud.
 2. Varuge endale aega, et anda laps hommikul isiklikult üle  hoidjale ja võtta ka õhtul vastu.
 3. Palun rääkige hoidjale kodustest juhtumistest, mis võivad sel päeval mõjutada lapse käitumist (halvasti magatud öö, probleemid tervisega jms). See aitab meil paremini last mõista.
 4. Eelistatud aeg lapse hoidu toomiseks on enne õppetegevuste algust (kell 9.00). Kui laps ei jõua selleks ajaks, siis palume teavitada sellest eelnevalt rühmatelefonil.
 5. Lapsevanemal on õigus tuua last hoidu ja viia ära endale sobival ajal, kuid arvestusega, et see ei sega rühma tegevusplaani.
 6. Lapse puudumisest või haigestumisest palume teavitada meie hoidjaid eelmisel päeval või sama päeva hommikul hiljemalt kell 9.00, helistades rühmatelefonil. Etteteatamata puudumine arvestatakse toidupäevaks.
 7. Kui lapsele tuleb järele keegi teine peale vanemate, palume sellest hoidjaid eelnevalt teavitada.
 8. Palume lapsevanemal koheselt teavitada oma kontaktandmete muutumisest (tel, e-mail, aadress).
 9. Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma igapäevastes töödes ja tegemistes ning kaasa rääkima lastehoiuelu olulistes küsimustes. Peame lapsevanemate ja hoidjate vahelist koostööd väga oluliseks, kuna see on tähtis laste kohanemisel ja turvatunde tekkimisel.
 10. Tutvuge laste töödega, jälgige lapse edusamme, tunnustage teda, küsige, kuidas möödus päev ning mida põnevat tehti. Teie kiitus on väga oodatud ja tähtis lapse jaoks!

Vastutus lapse eest

 1. Lastehoid võtab vastutuse lapse elu ja tervise eest alates lapse üleandmise hetkest rühma õpetajale ehk hetkest, mil lapsevanem lahkub lastehoiust.
 2. Lapsele lastehoidu järgitulnud lapsevanem või tema poolt volitatud isik võtab vastutuse lapse eest üle lastehoidu saabumise hetkel.
 3. Lastehoiu mänguala territoorium Tartus on piirdeaiaga ümbritsetud. Lasteaia territooriumile siseneja või sealt lahkuja on kohustatud sulgema ja kinnitama korralikult aiavärava(d) veendudes, et lapsed ei saaks seda avada.

Riided ja mänguasjad

 1. Tooge laps lastehoidu puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega, tõmbelukud riietel ja jalatsitel on terved ja käivad kergelt.
 2. Lapsele anda hoidu kaasa õueriided, vahetuspesu, magamisriided, pabertaskurätik, vajadusel mähkmed,  kamm. Õues mängimiseks võimaldada riietus, mille määrdumise korral ei pea laps muretsema.
 3. Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega (kummisaapad, vettpidavad riided) ning kontrollib regulaarselt nende korrashoidu. Soovitame võtta tõsiselt hoidja tähelepanekuid riiete valikul – meie eesmärgiks on viibida õues igapäev ja võimalikult palju!
 4. Lapsevanem selgitab ka lapsele, millised on tema õueriided.
 5. Õueriided peavad võimaldama lapsel vabalt ringi liikuda, hullata ja meelepärases tegevuses osaleda.
 6. Laps võib hoidu kaasa võtta oma kaisukaru või mõne muu lähedase mänguasja, kuid väiksed ja õrnad mänguasjad parem jätke koju. Samuti ei tohi kaasa võtta mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke esemeid.
 7. Selgitage lapsele, et oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte: “Luban mänguasjaga ka teistel mängida”.
 8. Hoidja ei vastuta mänguasja kadumise või purunemise eest.

 

Lapse tervis ja käitumine

 1. Lapsevanem teavitab rühma töötajaid kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.
 2. Lastehoidu tuleb terve laps.  Köhiv ja nohune laps,  palaviku ja halva enesetundega laps ei jaksa lastehoius olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.  Seetõttu ei võeta haigustunnustega last hoidu vastu!
 3. Hoidja ei anna vanema poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. (Ravimi andmine on lubatud erandjuhul krooniliste haiguste korral arsti ettekirjutuste järgi).
 4. Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.
 5. Kui laps haigestub lastehoius võtame Teiega kohe ühendust.
 6. Nakkushaigustest (leetrid, sarlakid, tuulerõuged, punetised jms) palume teavitada lastehoidu, et saaksime ka teisi vanemaid teavitada.
 7. Kui laps ei sobitu rühma ja/või on agressiivne ning teistele lastele ohtlik, on lastehoiul õigus keelduda lapse hoidu vastuvõtmisest.