Lastehoid Tartus, Kullakalli.ee

Lastehoid

Iga laps on oma emale-isale kõige-kõige kallim.  Seetõttu soovib ka iga vanem, et lapse minek kodust lasteaeda oleks võimalikult sujuv, laps tunneks ennast turvaliselt ja rõõmsalt ning endal oleks meel rahulik, et lapsega on kõik hästi.  Kullakalli hoius soovime aidata pisikesel kullakallil võimalikult sujuvalt ja rõõmsalt kohaneda uue keskkonnaga ning pakkuda emmele-issile muretut töö- või puhkepäeva. Seetõttu oleme valinud hoidjad, kes on rõõmsameelsed ja empaatilised, kellele meeldib väikeste kullakallitega koos mängida ja meisterdada,  kes on lapsemeelsed ning hoolivad lastest. Hoidjate juures peamegi väga oluliseks võimet luua lapsega kontakt ning usalduslik suhe. Alles seejärel tunneb laps ennast turvaliselt ning asub heal meelel mängima ning tasapisi maailma ja iseennast selles avastama.

Kullakalli lastehoid on väike sõbralik hoid 1,5-6-aastastele lastele. Oleme loonud parimad tingimused lapse arenguks kodusarnase lasteaia väikesearvulises rühmas. Päevade jooksul tegeleme hoius sellega, millega lasteaiaski tegeletakse, kuid saame pöörata lapsele palju suuremat tähelepanu, temaga koos maailma avastada ning niisama vestelda. Meil on aega tegeleda tusatuju ja kurva tujuga, meil on aega koos naerda ja rõõmustada.

Meie eesmärgid:

  • Luua üldine usalduslik õhkkond.
  • Toetada lapse individuaalsust ja isikupära.
  • Luua arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused.
  • Soodustada lapse kasvamist aktiivseks, vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks ning eetiliseks inimeseks.
  • Saavutada hea koostöö lastevanematega, rakendades teadlikult vanemate abi õpikeskkonna loomisel.

 

Meie põhimõtted:

  • Lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lastehoiu koostöö.
  • Tähtsustatakse mängu, mille käigus omandatakse ja kinnistatakse teadmisi, oskusi, sotsiaalseid kogemusi, kujundatakse eneseteenindamisoskusi ja tööharjumusi.
  • Planeeritakse tegevusi nii, et lapsel oleks võimalik teha valikuid. See õpetab last iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tulemuste eest vastutama.

 

Kvaliteetse õpikeskkonna tagavad meil:

  • materiaalne õpikeskkond – eakohased õppe- ja mänguvahendid, puhas ja korrastatud ümbrus;
  • mittemateriaalne õpikeskkond – laste ja täiskasvanute omavahelised suhted, arengut soodustav mikrokliima, vastastikune lugupidamine-väärtuskasvatus.